Budík tlaku turba SMITHS -1 až 2 bary

3.120,00  1.560,00